DOTAZNÍK KE ZHODNOCENÍ MÍRY DEPRESE

Deprese patří mezi nejznámější a nejzávažnější psychické potíže. U žen je riziko až dvojnásobně vyšší než u mužů. Včasná diagnostika deprese je proto nesmírně důležitá. 

Mezi nejběžnější poporodní komplikace patří poporodní deprese, od klasické depresivní poruchy se liší tím, že její začátek spadá do období 4 týdnů až 6 měsíců po porodu.

Dotazník slouží ke zhodnocení míry depresivních příznaků během posledního týdne.